Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog kan school en ouders helpen als de ontwikkeling van een kind of de jeugdige niet loopt zoals verwacht, of als het tijdelijk minder goed gaat met een kind of het gezin. 
Een orthopedagoog is wetenschappelijk opgeleid en in de praktijk geschoold, en kan dus nagaan hoe het komt dat een kind lastig gedrag vertoont thuis, of niet goed kan meekomen op school. 
Een orthopedagoog kan de school helpen maar ook de ouders, dat ligt aan de hulpvraag.
Door preventie en ondersteuning, vaak in de vorm van gesprekken en observaties, kan de omgeving goed afgestemd worden op het kind of de jeugdige, ook kan een orthopedagoog informatie geven. 
Als een kind vastloopt, kan een orthopedagoog onderzoek doen en behandelen. Dit is altijd met toestemming van ouders en/of school. Daarnaast kan een orthopedagoog scholen of gezinnen begeleiden als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, als die is vastgesteld. 

 

Hoe werkt een orthopedagoog?

Handelingsgericht, dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van wat we al weten, of wat we zien als we met het kind werken. Een orthopedagoog maakt daarbij nadrukkelijk gebruik van wat ouders en/of school zien en vertellen. Ook het kind zelf heeft een stem en wordt hierbij op een leeftijdsadequate manier bij betrokken. Een orthopedagoog is geleerd om breed te kijken en alle positieve- en risicofactoren mee te laten wegen, en dan met passende adviezen te komen. 
Dit kan een voorstel zijn voor onderzoek of behandeling, maar ook een doorverwijzing naar andere vormen van hulpverlening. Een orthopedagoog kan op deze manier ook schoolteams helpen. 

 

Wat is de rol van Anita de Jong in Brede School Snijdelwijk?

Anita de Jong is een vrijgevestigd orthopedagoog en werkt binnen de Brede School samen met alle partners. Zij is werkzaam binnen de landelijke vergoedingsregeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie. Ouders kunnen hiervoor zelf hun kind aanmelden, zonder verwijzing van de huisarts of het Jeugd- en Gezinsteam. De school werkt mee door het aanleveren van de benodigde gegevens. 
Er wordt gewerkt onder een contract van de gemeente Alphen a/d Rijn, via een collega-praktijk in Pijnacker. Ouders kunnen ook particulier aanmelden voor advies, onderzoek, behandeling of begeleiding. Dit kan zijn voor leerproblemen maar ook psychosociale hulpverlening zoals hulp voor faalangst, druk gedrag, angstige kinderen, kinderen die moeite hebben met leren en studeren, of kinderen die somber zijn. Hiervoor worden vooraf duidelijke prijsafspraken gemaakt. Als ouders aanvullend verzekerd zijn vergoedt de verzekering een deel van deze psychosociale hulpverlening. 
Er is ook een aanbod voor scholen zoals de training Alles Kidzzz, Zelfcontrole op school, handelingsgericht coachen en Sociaal Vaardigheidstrainingen.

 

 

Wat is het praktijkaanbod? 

Advies bij aandachtsproblemen, plannen en organiseren en het leren omgaan met dyslexie en dyscalculie. Collegiale consultatie voor scholen en het Jeugd- en gezinsteam, en het geven van informatie aan ouders en schoolteams. 

Onderzoek naar cognitieve capaciteiten (intelligentie onderzoek), ernstige leesproblemen en/of dyslexie, ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie, ADHD, gedrag- en werkhoudingsproblemen, hoogbegaafdheid.

Behandeling van druk en opstandig gedrag, (faal-)angst, depressieve symptomen, sociale vaardigheden en/of sociale angst, leerproblemen, en werkgeheugentraining bij ADHD.

Begeleiding van ouders bij kinderen of jeugdigen met sociaal- emotionele problemen, ADHD, een Autisme Spectrum Stoornis, hoogbegaafdheid of een leerstoornis. Groepstraining van brugklassers “Dyslexie de baas!”. Gedragsmanagement in de klas en handelingsgericht coachen van leerkrachten.

 

Anita de Jong orthopedagoog

Brede School Snijdelwijk, eerste etage

Snijdelwijklaan 4E

2771 SX Boskoop

0172 - 578 377

06 - 3058 5811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.anitadejong.nl