De Zevensprong is een Jenaplanschool. 

In het Jenaplanonderwijs staan relaties centraal:

1. De relatie van het kind met zichzelf

2. De relatie van het kind met de ander en het andere

3. De relatie van het kind met de wereld

Twee belangrijke, zichtbare gevolgen hiervan in ons onderwijs zijn het werken in stamgroepen en het hanteren van een ritmisch weekplan.

 

Stamgroepen

Opvallend in een Jenaplanschool is het ontbreken van jaarklassen. We werken met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de kleuterbouw de vier- tot zes jarigen, in de onderbouw de zes tot acht jarigen, in de middenbouw de acht tot tien jarigen en in de bovenbouw de tien tot twaalf jarigen. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Dat lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. Eerst ben je de jongste en dan de oudste.

  

Ritmisch weekplan

Op de Zevensprong werken we met een Ritmisch Weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling van inspannendeen ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen. Voor meer informatie over ons Jenaplanonderwijs, zie de schoolgids of www.jenaplan.nl

  

We werken met de kinderen vanuit pedagogische kwaliteit

De belangrijkste opdracht van de school is de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. De pedagogische kwaliteit van de school staat daarom voorop.  

Modern leren

De school brengt de nieuwste inzichten over leren en onderwijzen in de praktijk. De eisen en mogelijkheden van de hedendaagse samenleving zijn richtinggevend voor de onderwijskundige en didactische keuzes van de school.  

 

Een gemeenschap

De school vormt een gemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders. In alle verscheidenheid tussen mensen vormt zij een eenheid, die gekenmerkt wordt door betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  

 

Kritische zin

De school staat kritisch in de samenleving en wil ook bij kinderen een kritische zin ontwikkelen. Vanuit die instelling houdt de school zich uitdrukkelijk bezig met zingeving. Voor verdere informatie zie onze website: www.zevensprongboskoop.nl

 

 

 

Katholieke Jenaplan basisschool De Zevensprong

Brede School Snijdelwijk

Snijdelwijklaan 4C

2771 SX Boskoop

0172-213886

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zevensprongboskoop.nl

 

Directie Jeannette Broer